W piłce ręcznej, podobnie jak w innych sportach, obowiązują przepisy dotyczące karania zawodników za różnego rodzaju przewinienia. Zawodnicy, którzy dopuszczają się faulów, są karani przez sędziego, który może przyznać karę w postaci rzutu karnego, wykluczenia z boiska na określoną liczbę minut lub całkowitego wykluczenia z dalszej gry. W artykule tym przedstawimy rodzaje kar, jakie mogą być przyznawane w piłce ręcznej.

Kara rzutu karnego

Kara rzutu karnego jest jednym z najpoważniejszych kar, jakie mogą być przyznane w piłce ręcznej. Jest to kara przyznawana za popełnienie przewinienia przez zawodnika drużyny obronnej w obrębie swojego pola karnego, które uniemożliwiło zawodnikowi drużyny atakującej wykonanie legalnej próby zdobycia bramki.

Rzut karny wykonywany jest z linii rzutu karnego znajdującej się 7 metrów od bramki. Zawodnik drużyny atakującej wykonuje rzut, a bramkarz drużyny przeciwnej ma prawo do próby obrony. Kara rzutu karnego może być również przyznana w przypadku popełnienia przewinienia przez bramkarza drużyny przeciwnej.

Kara czasowa

Kara czasowa to kara, która polega na wykluczeniu zawodnika z boiska na określoną liczbę minut. Zawodnik może zostać ukarany karą czasową za popełnienie przewinienia lub za powtórzenie przewinienia już wcześniej ukaranego karą czasową. W zależności od powagi przewinienia, kara czasowa może wynosić od dwóch do dziesięciu minut.

Kara dyskwalifikacji

Kara dyskwalifikacji jest najpoważniejszą karą, jaką może otrzymać zawodnik w piłce ręcznej. Zawodnik, który otrzyma karę dyskwalifikacji, nie może już powrócić na boisko podczas danej rozgrywki. Kara ta jest przyznawana za poważne przewinienia, takie jak agresywne zachowanie, obrażanie sędziego lub innych zawodników, czy też powtarzające się popełnienie przewinień już wcześniej ukaranych karą czasową.

Inne kary

Poza wymienionymi wyżej karami, w piłce ręcznej istnieją również inne rodzaje kar, takie jak:

  • Kara upomnienia – to najsłabsza kara, jaką może otrzymać zawodnik w piłce ręcznej. Sędzia może przyznać karę upomnienia za łamanie drobnych przepisów, takich jak niestosowanie się do odgłosów gwizdka.

Często zadawane pytania

Czy sędziowie mogą odwołać przyznaną karę?

Nie, sędziowie nie mają prawa odwoływać wcześniej przyznanej kary. Jedynie w przypadku błędnej decyzji sędzia może skonsultować się z drugim sędzią i podjąć decyzję o zmianie kary.

Czy zawodnik, który otrzymał karę dyskwalifikacji, może zagrać w kolejnym meczu?

Nie, zawodnik, który otrzymał karę dyskwalifikacji, nie może zagrać w kolejnym meczu. Kara ta obowiązuje tylko w danej rozgrywce, ale nie ma wpływu na kolejne mecze.

Czy sędzia może przyznać karę bezpośrednio po meczu?

Nie, sędzia nie ma prawa przyznawać kar po zakończeniu meczu. Kara musi zostać przyznana w trakcie trwania meczu.

Czy każde przewinienie musi być ukarane?

Nie, nie każde przewinienie musi być ukarane. Sędzia decyduje o przyznaniu kary w zależności od powagi przewinienia i jego wpływu na przebieg meczu.

Czy zawodnik może zastąpić ukaranego zawodnika podczas kary czasowej?

Tak, zawodnik ukarany karą czasową może zostać zastąpiony przez innego zawodnika na czas trwania kary.

Podobne tematy