Jeśli chcesz zostać najlepszym piłkarzem ręcznym, przekonasz się, że istnieje kilka sposobów na poprawę. Mądre ćwiczenie, rozwijanie swoich umiejętności i nauka komunikacji to tylko niektóre z porad, które musisz poznać.

Rzucanie w dolne rogi bramki pozwala na większą prędkość piłki i dokładność

Podczas rzucania piłki, prędkość jest najważniejszym czynnikiem, ale dokładność nie jest daleko w tyle. W rzeczywistości, największa prędkość piłki jest osiągana w ipsilateralnej stronie bramki. Jednak, gdy piłka jest rzucona na stronę kontralateralną, powoduje to mniejszą dokładność. Wolniejsza piłka może dać GK więcej czasu na ponowne wejście w pole bramkowe i uratowanie bramki.

Wiele badań zbadało wpływ prędkości i dokładności na wydajność. Niektóre z nich wykazały, że najdokładniejszy strzał można osiągnąć przy najmniejszej prędkości. Inne wskazały, że większa prędkość wiąże się z mniejszą dokładnością. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Vila, et al. badało związek pomiędzy prędkością i dokładnością w drużynowej piłce ręcznej.

W tym badaniu, maksymalna prędkość piłki została zmierzona za pomocą radaru dopplerowskiego. Zmierzono również mniejszy pomiar, średni błąd radialny. Wreszcie, urządzenie pomiarowe z kamerą wideo zostało umieszczone 15 metrów od bramki, aby ocenić miejsce uderzenia piłki.

Jeśli chodzi o dokładność najlepszego rzutu, nie można było określić, który cel w bramce spowodował największą poprawę dokładności. Jednak średnia prędkość piłki dla każdego celu w bramce była znacząca. Co ciekawe, błąd zmiennej dwuwartościowej był wyższy dla górnego rogu kontralateralnego niż niskich rogów.

To badanie sugeruje również znaczenie rzucania do górnej ipsilateralnej strony bramki. Może to skutkować większą prędkością piłki i wyższą celnością. Chociaż najwyższa prędkość nie prowadziła do dużej zmiany w dokładności, zwiększała szansę na udany strzał.

Podczas gdy rzucanie piłki nie jest nauką rakietową, mały błąd czasowy może prowadzić do dużych różnic w dokładności. Dlatego trenerzy powinni dostosować swoje programy treningowe do poziomu i wydajności swoich zawodników. Ponadto, zaleca się pracę nad prędkościami submaksymalnymi, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji. Wreszcie, przyszłe badania powinny obejmować pomiary skoczności, rozbiegu i kinematyki, aby poprawić efektywność gry.

Exercising smart in handball

Piłka ręczna jest sportem, który wiąże się z dużym oddziaływaniem na stawy, a siła mięśni jest niezbędna. Jest to również dynamiczny sport, który wymaga szybkich akcji i nagłych zmian kierunku. Dzięki odpowiedniemu treningowi możesz poprawić swoją kondycję i stać się lepszym graczem.

Wymagania sportowe dla piłkarza ręcznego mogą się różnić w zależności od pozycji i drużyny. Na przykład, zawodnicy z tyłu muszą być w stanie skakać wystarczająco wysoko, aby trafić rzut z wyskoku ponad linią obrony. Dla skrzydłowego, jednak, skoki z jednej nogi są mniej ważne. Ponadto, gracze z tyłu muszą być w stanie wylądować piłkę w kontrolowany sposób.

W badaniu wzięło udział 28 profesjonalnych piłkarzy ręcznych. Zostali oni podzieleni na trzy grupy na podstawie wieku, %BF i BMI. Grupy były testowane dwukrotnie, a wyniki zostały porównane. Różnice między obiema grupami były umiarkowane. Ci, którzy byli otyli, radzili sobie gorzej niż ci, którzy nie byli.

Wśród uczestników, grupy były podobne pod względem objętości i intensywności treningów. Jednak grupa, która wykonywała dodatkowy trening oporowy była bardziej efektywna niż ci, którzy go nie wykonywali. Pod względem mocy wyniki pokazały, że plyometryczny trening oporowy był bardziej efektywny niż tradycyjny trening siłowy.

Badacze byli w stanie określić wpływ różnych rodzajów treningu oporowego na wydajność piłki ręcznej uczestników. Konkretnie, uczestnicy zostali poproszeni o wykonanie 10-s próby na cykloergometrze, skoków do przysiadu oraz różnych ćwiczeń siłowych.

W badaniu oceniono również wpływ periodyzacji dziennej na siłę mięśniową. Stwierdzono, że ogólna wydajność uczestników wzrosła po wykonaniu treningu oporowego dwa razy w tygodniu. Byli oni w stanie osiągnąć statystycznie istotny wzrost wysokości skoku i prędkości rzutu.

Oprócz siły, badania ujawniły znaczenie sprawności aerobowej dla piłki ręcznej. W trakcie meczu, piłkarze ręczni spędzają około 30 do 35 procent czasu w strefie beztlenowej. Podczas tej fazy zawodnicy muszą generować duże ilości energii, a zwalnianie jest powszechne. Dobrze skoordynowane wyhamowanie jest niezbędne, aby uniknąć urazów tkanek miękkich.

Zmysł boiskowy

Zmysł boiskowy jest niezbędny, jeżeli chcesz osiągnąć sukces na boisku do piłki ręcznej. Oprócz zdrowej dawki samodyscypliny, musisz wiedzieć, gdzie są twoi koledzy z drużyny podczas meczu. Dobrą rzeczą jest to, że jeśli jesteś skłonny zwrócić uwagę na swój plan gry, zostaniesz nagrodzony zwycięską drużyną i mnóstwem oomph w sposób obfity. I będziesz się dobrze bawić, gdy jesteś na to. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli jesteś jednym z pechowych kilku, którzy nigdy nie grał konkurencyjnej piłki ręcznej. Na szczęście, istnieje kilka książek tam, jeśli jesteś zainteresowany. I nie jest trudno znaleźć miłośnika w swojej lokalnej społeczności. Nie jest tajemnicą, że najlepsi gracze nie są po prostu starymi facetami, są również jednymi z najcięższych pracowników. Najlepszym sposobem, aby przejść do tego jest uczyć się od najlepszych. To pozwoli Ci stać się najlepszą wersją samego siebie i być może najwspanialszym graczem, jakiego kiedykolwiek wyprodukowała Twoja drużyna.

Umiejętności komunikacyjne

Jest kilka rzeczy, których potrzebujesz, aby być doskonałym piłkarzem ręcznym. Po pierwsze, musisz mieć dobre umiejętności w rzucaniu, łapaniu i podawaniu. Po drugie, musisz mieć dobrą szybkość i przyspieszenie. Po trzecie, musisz mieć świetną koordynację. Wreszcie, musisz mieć wielkiego ducha zespołu.

Umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne w sportach zespołowych. Jeśli nie uda Ci się porozumieć, może to dać Twojej drużynie broniącej wielką szansę na kradzież piłki. Może to również zrujnować Twoje szanse na zdobycie bramki. Musisz być w stanie dostosować się do stanu emocjonalnego słuchacza. Możesz wykorzystać swoje umiejętności gry w piłkę ręczną, aby pomóc sobie w komunikacji z innymi ludźmi.

W celu ustalenia, czy umiejętności komunikacyjne są związane z różnymi sportami zespołowymi, przeprowadzono badanie. W badaniu wzięło udział łącznie 251 studentów/sportowców studiujących w Szkole Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Nigde. Badanie przeprowadzono w latach akademickich 2015-2016.

Celem badania było zbadanie percepcji umiejętności komunikacyjnych w sportach zespołowych oraz porównanie jej z percepcją umiejętności komunikacyjnych w sportach indywidualnych. W badaniu wzięły udział dwie grupy: grupa żeńska i grupa męska. Obie grupy uzyskały wysokie wyniki w ocenie umiejętności komunikacyjnych. Nie było jednak istotnych statystycznie różnic pomiędzy obiema grupami.

W badaniu wykorzystano Skalę Oceny Umiejętności Komunikacyjnych (CSES) opracowaną przez Korkuta. Skala ta składa się z 25 pozycji. Sportowcy otrzymali skalę przed badaniem. Po badaniu zostali poproszeni o omówienie ról własnych i kolegów z drużyny. Następnie musieli negocjować swoje pomysły z nauczycielami i rówieśnikami.

Istnieją pewne czynniki, które wpływają na sposób komunikacji, takie jak pozycja w drużynie i płeć. Na te czynniki mogą wpływać urazy, choroby lub wpływy środowiska.

Oprócz tych czynników, ważna jest również Twoja zdolność do skakania i dokładnego lądowania. Siła lądowania piłkarza ręcznego jest szczególnie ważna dla pleców. Zależy ona od rodzaju skoku, który wykonujesz i twojej ogólnej koordynacji. Podczas gry musisz być w stanie rzucić piłkę, fałszując lub podając.

Podobne tematy