Istnieje wiele umiejętności i technik, które możesz wykorzystać, aby poprawić swoją grę w piłkę ręczną. Mogą one obejmować Goal-throw, Pick-and-roll, skoki i techniczne umiejętności rzucania. Niektóre z nich mogą być wykorzystane do zrobienia kariery z gry w piłkę ręczną, podczas gdy inne mogą być wykorzystane do zwiększenia przyjemności z gry.

Rzut do bramki

Piłka ręczna to szybki sport, w którym zawodnicy używają swoich rąk. Gra może być rozgrywana mniejszą piłką dla wczesnego rozwoju, ale opanowanie umiejętności jest ważne dla osiągnięcia sukcesu.

Głównym celem gry jest zdobycie bramki, co osiąga się poprzez wrzucenie piłki do słupka bramki. Udana bramka warta jest jeden punkt. Zawodnik może oddać strzał bezpośrednio z rzutu wolnego lub poprzez drybling piłki do bramki.

Piłka ręczna to gra o szybkim tempie, w której bierze udział siedmiu zawodników przeciwko siedmiu. Oprócz używania rąk do gry, gracze używają również łokci i ramion do atakowania przeciwników. Są również w stanie wykonać screeningi, czyli manewry, które tworzą przestrzeń do podawania i strzelania.

Aby poprawić swoje umiejętności gry w piłkę ręczną, gracze powinni ćwiczyć, aż poczują, że mogą skutecznie wykonywać umiejętności. Ważne jest, aby być dokładnym podczas łapania lub rzucania piłki. Zapewni to kolegom z drużyny utrzymanie piłki w posiadaniu.

Przeprowadzono kilka badań w celu zbadania umiejętności technicznych w piłce ręcznej. Niektóre z nich wykazały, że nie są one jednorodne w różnych grupach wiekowych. Te odkrycia doprowadziły do bardziej ukierunkowanych badań nad rolą umiejętności technicznych.

W obecnym badaniu badano związek pomiędzy umiejętnościami technicznymi młodych zawodników piłki ręcznej w zakresie rzutów. W szczególności badacze oceniali, jak jakość i ilość działań podejmowanych podczas gier małych boisk wpływała na oceny umiejętności technicznych.

Pick-and-roll

Pick-and-roll to zagrywka koszykarska, która ewoluowała z czasem. Jest to skuteczny sposób na tworzenie rozbieżności w obronie przeciwnika. Jednak jest to również koszmar dla obrońców. Jeśli chcesz być dobry w tym opatentowanym ruchu, musisz odrobić pracę domową. Ten artykuł podkreśli najważniejsze umiejętności i techniki piłki ręcznej, których należy szukać w pick-and-rollu.

Na początek musisz być w stanie podciągnąć się do rzutu z wyskoku. Możesz to zrobić poprzez obniżenie swojego ciała i podniesienie przeciwnego ramienia. Powinieneś również trzymać głowę w górze. Dzięki temu będziesz miał lepszy widok na parkiet.

Najlepsi gracze w pick-and-rollu są na tyle wykwalifikowani, że potrafią podejmować decyzje w ułamku sekundy, takie jak podciągnięcie się do podania lub zajęcie pozycji do rzutu z wyskoku. Można to osiągnąć nawet jeśli nie ma się idealnej pracy stóp lub zabójczego skoku.

Najważniejszą umiejętnością w piłce ręcznej jest dokładność. Ważne jest, aby wykonywać dokładne podania, aby Twoi koledzy z drużyny mogli zachować posiadanie piłki. To również zwiększy Twoje szanse na zdobycie bramki.

Najlepszy gracz w pick-and-rollu jest w stanie stworzyć mismatche w obronie. Aby to zrobić, musisz rozpoznać swoich obrońców, a następnie wybrać swój ruch. Na przykład, możesz chcieć zrobić slam dunk na obrońcy, który jest poza pozycją.

Kolejną przydatną sztuczką w pick-and-rollu jest atakowanie ekranu. Można to zrobić atakując ramię obrońcy. Możesz również zaatakować lukę pomiędzy obrońcą a screenerem.

Skoki

Skoki są ważną częścią umiejętności i technik piłki ręcznej. Zawodnicy muszą być w stanie skakać, aby wygrywać wyzwania powietrzne. Możliwe jest również użycie strzału z wyskoku, aby zbliżyć zawodnika do siatki przeciwnika.

W przeciwieństwie do strzałów stojących, trudniej jest zablokować strzał z wyskoku. Wymaga on jednak od zawodnika koordynacji ruchów, a silny skok może zwiększyć siłę rzutu.

Aby poprawić szybkość i siłę eksplozywną zawodnika, powszechnie stosuje się różne reżimy treningowe. Trening plyometryczny, który obejmuje skoki i biegi, jest stosowany od wielu lat.

Ćwiczenie plyometryczne polega na rozciągnięciu mięśnia, a następnie gwałtownym skurczeniu tego samego mięśnia. Dzięki temu zwiększa się sztywność mięśni.

Pierwszym krokiem do poprawy skoczności jest nauka prawidłowej techniki. Można to osiągnąć poprzez stosowanie wielu różnych ćwiczeń. Ćwicz z różnymi kątami, wysokościami i rodzajami pozycji. Zwiększy to funkcjonowanie mięśni zawodnika i zbuduje “bank” wzorców ruchowych.

Najlepszym sposobem na poprawę skoków jest regularny trening. Upewnij się, że twoi zawodnicy wykonują różnorodne ćwiczenia skocznościowe i nigdy nie pozwól im na rezygnację z poprawy. Ważne jest również, aby wyeliminować słabe punkty w skoku.

Aby wykonać dobry skok, ręka i noga, która jest używana do skoku powinna być w naturalnej pozycji. Ponadto górna część ciała powinna być wychylona w jednym kierunku, a piłka powinna być wypuszczona w wysokim punkcie.

Techniczne umiejętności rzucania

Techniczne umiejętności rzucania są niezbędne w grze w piłkę ręczną. Pozwalają one zawodnikom na wykorzystanie ramienia rzucającego do łapania i strzelania. Podstawowy zestaw tych umiejętności jest niezbędny na niższych poziomach. Mogą one służyć jako warunek wstępny na poziomie krajowym i regionalnym.

Znaczenie tych umiejętności zostało docenione w ostatnich badaniach. Zostały one określone jako istotny predyktor nominacji do młodzieżowych drużyn narodowych. Stwierdzono również, że wyjaśniają 7-13% wariancji statusu nominacji. Były one również związane z długoterminowym osiągnięciem kariery.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie młodych zawodników piłki ręcznej mężczyzn i kobiet. Obejmowało ono łącznie 337 zawodników z sześciu różnych Pozycji. Przed przystąpieniem do badań uzyskano pisemną świadomą zgodę od każdego uczestnika. Ocena techniki została przeprowadzona przez dwóch ekspertów. Ocena oparta była na arkuszu obserwacji i składała się z 16 elementów technicznych. Ocena była punktowana jako wartość 0, gdy uczestnik nie spełniał danego elementu, a jako wartość 1, gdy element był spełniony.

Wyniki badania zwracają uwagę na potrzebę doskonalenia narzędzi oceny stosowanych w badaniach związanych z techniką. Choć w trakcie badania nie odnotowano żadnych urazów, na wyniki mogło wpłynąć wiele czynników. Na przykład, wiarygodność ocen międzyosobowych mogła spowodować zmienną ocenę techniki.

W badaniu sprawdzono, jak różne parametry kinematyczne i prędkość piłki wpływają na wydajność rzutu. Dodatkowo analizowano miejsca trafień w bramkę.

Status nominacji

Narodowy system identyfikacji talentów jest jedną z najważniejszych bram otwierających drzwi do sukcesu w kobiecej piłce ręcznej. Aby zostać uznaną za prawdziwy narodowy talent, zawodniczka musi spełnić szereg kryteriów, w tym być nominowana przez trenerów regionalnych. Następnie zawodniczka może dołączyć do systemu talentów na poziomie klubowym, który ma znacznie szerszą pulę potencjalnych profesjonalnych zawodniczek niż system krajowy. Jednak system narodowy odgrywa większą rolę w grze kobiet niż w grze mężczyzn.

Najbardziej godnym uwagi osiągnięciem tego systemu jest to, że działa on jako gatekeeper dla lepszego rozwoju młodych zawodniczek. W porównaniu z męskim odpowiednikiem, system identyfikacji talentów kobiet ma nieco mniejszy rozmiar efektu, ale nieco wyższy wskaźnik rzeczywistego sukcesu zawodowego.

Analiza regresji wielomianowej wykazała, że najbardziej znaczące efekty miały rzuty techniczne i testy motoryczne. Bardziej kompleksowe badanie jest nadal w toku, ale wyniki powinny zapewnić wgląd w najbardziej skuteczne środki pomiaru i poprawy umiejętności technicznych piłkarzy ręcznych.

Podobnie, podobne badanie w domenie męskiej odkryło ten sam wynik. Stwierdzono w nim, że pojedynczy obiektywny test był znacznie dokładniejszy niż szereg subiektywnych środków.

Ponadto istnieje kilka innych ważnych względów, o których należy pamiętać przy ustalaniu, jakich środków użyć. Należy do nich znaczenie otoczenia zawodnika. Jakość otoczenia pod względem wydajności będzie różna w poszczególnych przypadkach. Może to mieć szkodliwy wpływ na długoterminowy rozwój zawodnika.

Osiągnięcia w karierze

Umiejętności i techniki gry w piłkę ręczną są ważną częścią występu zawodnika. Obejmują one rzucanie, strzelanie i podawanie. Chociaż mogą nie być najważniejszą częścią gry, odgrywają dużą rolę w określaniu ogólnej zdolności do gry.

Jedno z badań dotyczyło związku pomiędzy technicznymi umiejętnościami rzucania a nominacją do młodzieżowych drużyn narodowych. Wielomianowa analiza regresji wykazała statystycznie istotny efekt dla zmiennej prędkości rzutu. Może to odnosić się do całkowitej ilości rzuconej siły lub czasu poświęconego na ćwiczenia.

Najważniejszą umiejętnością w piłce ręcznej jest celność. Większa prędkość rzutu zwiększa szanse zawodnika na zdobycie bramki. Przydatna jest również dobra koordynacja ręka-oko, aby złapać piłkę i podać ją w dokładny sposób. Można się tego nauczyć i ćwiczyć, aż stanie się to drugą naturą.

Kilka badań wykazało, że bycie nominowanym do drużyny narodowej może być skutecznym sposobem na uzyskanie dostępu do rozwoju elity. Jednakże, związek między byciem nominowanym a osiągnięciem kariery jest mieszany. Uważa się, że wiele czynników, takich jak status nominacji trenerów, przyczynia się do tego związku. W niniejszej pracy zbadano związek pomiędzy umiejętnościami technicznymi młodych zawodników piłki ręcznej w zakresie rzutów do kosza a ich nominacją do młodzieżowych reprezentacji narodowych.

Pomimo dużego zainteresowania umiejętnościami technicznymi w piłce ręcznej, w niewielu badaniach zbadano wartość predykcyjną tego komponentu ogólnej sprawności gry. Istnieje potrzeba udoskonalenia metod pomiaru tych umiejętności.

Podobne tematy