Psychologia sportu to dziedzina studiów i badań, która dotyczy czynników psychologicznych wpływających na wyniki sportowe. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wyniki sportowe, w tym emocje, wyznaczanie celów i znalezienie odpowiedniej strefy intensywności. Czynniki te mogą mieć ogromny wpływ na wydajność sportowca, dlatego też istnieje coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie psychologii sportu.

Ustalanie celów

Ustalanie celów jest istotną częścią planu treningowego każdego sportowca. Proces wyznaczania i osiągania celów może zwiększyć motywację i wydajność sportowca. Ponadto, wyznaczanie celów jest użytecznym narzędziem do oceny wyników.

Podczas gdy najlepsze cele to te, które są realistyczne i osiągalne, te nieosiągalne mogą spowodować rozczarowanie. Strategia wyznaczania celów przez sportowca może zależeć od jego cech osobowości, programu treningowego i czasu dostępnego na trening.

Niezależnie od osobowości sportowca, ważne jest, aby mieć jasny plan osiągnięcia celu. Dobry plan powinien być jasnym opisem celu i jego szczegółów. Jasny zarys pomoże sportowcowi skupić się na najbardziej istotnych obszarach.

Ponadto dobrze określony i osiągalny cel zmniejszy niepokój i zwiększy motywację. Jest to również świetny sposób na zwiększenie pewności siebie.

Kilka badań wykazało, że wyznaczanie celów może poprawić wyniki sportowca. Nie ma jednak wielu badań, które badałyby dokładne efekty wyznaczania celów. Na szczęście istnieją pewne strategie, które pomagają sportowcom osiągać cele, a poniższy artykuł przedstawia najbardziej godne uwagi z nich.

Korzyści płynące z wyznaczania celów obejmują zwiększenie produktywności, poprawę ogólnej wydajności i dostarczenie bodźców. Może również zachęcać do wytrwałości w obliczu porażki.

Głównym powodem, dla którego cele są ważne dla sportowca jest to, że dają one możliwość ćwiczenia nowych umiejętności i angażowania się w samodoskonalenie. Sportowcy mogą pracować nad określonymi aspektami swojej gry, takimi jak szybkość czy zwinność. Strategia wyznaczania celów może również poprawić motywację zespołu do wykonywania zadań.

Ważne jest, aby pamiętać, że skuteczna strategia wyznaczania celów powinna być dostosowana do możliwości każdej osoby, dostępnego czasu i preferencji.

Kontrola emocjonalna

Kontrola emocjonalna jest kluczową umiejętnością dla sportowców. Kilka modeli motywacyjnych dla sportu uwzględnia rolę emocji w osiągnięciach. Ważne jest również, aby sportowcy potrafili regulować swoje emocje podczas zawodów.

Jednym z podejść do regulacji emocji jest podejście hedoniczne. Opiera się ono na założeniu, że sportowcy mogą poprawić swoje wyniki poprzez rozpoznawanie, kontrolowanie i redukowanie swoich emocji.

Innym podejściem jest podejście instrumentalne. Polega ono na zmianie intensywności i częstotliwości fizjologicznych reakcji na pozytywne i negatywne emocje. Na przykład sportowiec, który jest zdenerwowany brakiem strzału, może bardziej wołać o piłkę. Podobnie sportowiec, który jest podekscytowany zwycięstwem, może wysłać przyjazny gest do kolegi z drużyny.

W badaniu przekrojowym sprawdzono związek między kontrolą emocjonalną a wynikami sportowymi. Wykorzystano w nim kwestionariusz do oceny emocji sportowców oraz postrzegania ich celów i wyników. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące demografii, osobowości i interpersonalnej regulacji emocji. Kwestionariusze były podawane sportowcom krótko po ich ostatnim meczu. Wyniki badania sugerują, że sportowcy są pod wpływem emocjonalnej samoregulacji swoich kolegów z drużyny.

W szczególności, badacze odkryli, że interpersonalna regulacja emocji jest związana z niepokojem sportowców podczas zawodów. Ponadto, poziom interpersonalnej regulacji emocji jest bezpośrednio skorelowany z osiąganiem celów. Te ustalenia oferują kierunek dla przyszłych praktyk stosowanych i interwencji.

Innym potencjalnym obszarem badań byłby związek między interpersonalną regulacją emocji a samoregulacją emocji. Wymagałoby to zbadania codziennych wzorców regulacji emocji u sportowców przed i w trakcie zawodów. W szczególności badacze musieliby określić, czy miara interpersonalnej regulacji emocji jest wrażliwa na kontekst sportu.

Znalezienie właściwej strefy intensywności

Koncepcja “strefy” była częścią psychologii sportu przez całą historię. Jest to również przydatny punkt odniesienia w podejściu do lekkoatletyki jako ścieżki duchowej.

Odnosi się do zakresu wyjątkowych doświadczeń i stanów świadomości. To spektrum motywacji, przygotowania psychicznego i wydajności. Coraz większa liczba badaczy bada potencjał strefy.

Strefa jest definiowana jako “spektrum wydajności i świadomości”. Stanowi ona przykład wrodzonych ludzkich tendencji do przekraczania granic. Intensywność tych doświadczeń może być niska, umiarkowana lub wysoka. Intensywność jest różna w każdym sporcie.

Sportowcy doświadczają różnych poziomów intensywności podczas treningu i zawodów. Mogą doświadczać nudy, apatii lub niepokoju. Aby osiągać szczytowe wyniki, sportowcy muszą znaleźć równowagę między wyzwaniami a swoimi możliwościami. Wymaga to kultywowania trzech kluczowych elementów.

Sportowcy mogą nauczyć się pielęgnować strefę poprzez techniki wizualizacji. Jest to niezbędne do osiągnięcia szczytowej wydajności.

Sportowcy, którzy doświadczają strefy opisują uczucie jedności ze swoją aktywnością. Nie spędzają czasu na rozwodzeniu się nad codziennymi sprawami lub krytykowaniu siebie. Ich działania są pozbawione wysiłku. Skupiają się na tym, co chcą zrobić.

Podczas wyścigu, sportowcy w strefie zgłaszają przyspieszenie czasu. Inni zgłaszają, że ich wyścig zwalnia. Prędkość się zmienia, ale wkładany jest ten sam wysiłek.

Pojęcie “strefy” ma bogatą niejednoznaczność. Psychologowie sportu zaadaptowali techniki, aby pomóc sportowcom rozwijać strefę. Używają medytacji, wizualizacji i innych technik, aby pomóc sportowcom osiągnąć szczytową wydajność.

Posiadanie pozytywnych relacji z przeciwnikiem, możliwość koncentracji i otwarty umysł to cechy charakterystyczne dla strefy. Ale posiadanie przyjemnego stanu może również negatywnie wpłynąć na twoją wydajność.

Bariery dla zdrowia psychicznego w sporcie elitarnym

Zdrowie psychiczne w sporcie elitarnym może być złożonym zagadnieniem. Stanowi szereg wyzwań dla sportowców, trenerów i praktyków medycznych. Te wyzwania obejmują stereotypy, stygmaty i czynniki środowiskowe.

Organizacje sportowe mogą ułatwić poszukiwanie pomocy i powrót do zdrowia poprzez zachęcanie do rozwoju osobistego i zapewnienie wkładu terapeutycznego. Podobnie, badacze i dostawcy usług w zakresie zdrowia psychicznego mogą poprawić ścieżki dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego i ich świadczenie. W ostatecznym rozrachunku podmioty sportowe muszą uznać objawy choroby psychicznej i pracować nad zmniejszeniem negatywnego wpływu sportu wyczynowego.

Sportowcy elitarni mają wysokie ryzyko popełnienia samobójstwa. Doświadczają również różnych problemów emocjonalnych, poznawczych i społecznych, w tym lęku, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i nadużywania substancji. Ponadto narażeni są na różne rodzaje ryzyka związane z urazami. Na przykład, sportowcy, którzy doznali kontuzji mają wyższe wskaźniki lęku i depresji niż sportowcy, którzy nie doznali kontuzji.

Istnieje również wiele czynników kulturowych, które wpływają na zdrowie psychiczne sportowców elitarnych. Należą do nich stereotypy dotyczące płci, brak akceptacji kobiet jako sportowców oraz przekonania religijne. Niektóre z tych problemów mogą być spotęgowane przez specyficzne dla sportu czynniki stresowe, takie jak zawody, kontuzje i przejście na emeryturę.

Przekonania sportowców są również kluczowym czynnikiem wpływającym na to, czy szukają pomocy. Na przykład niektórzy sportowcy uważają, że szukanie pomocy psychicznej jest oznaką słabości i szaleństwa. Alternatywnie, obawiają się oni utraty swoich profesjonalnych kontraktów.

Organizacje sportowe mogą promować powrót do zdrowia poprzez wspieranie programów naprawczych dla sportowców i zachęcanie do szkolenia swoich pracowników. Podobnie, specjaliści od zdrowia psychicznego mogą odgrywać ważną rolę w pomaganiu sportowcom w pokonywaniu barier w leczeniu. Zwiększanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego w społeczności sportowców/trenerów może również zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego.

Program Mental Health in Elite Sport MOC jest dostępny dla sportowców, trenerów, dietetyków, lekarzy i naukowców zajmujących się sportem. Zapewnia szeroki program nauczania i jest dostarczany przez wybitnych międzynarodowych wykładowców.

Certyfikaty dla psychologii sportu i wydajności

Programy certyfikacji psychologii sportu i wydajności pomagają studentom przygotować się do kariery w tej dziedzinie. Uczą technik i strategii, które mogą być stosowane w różnych ustawieniach. Program certyfikacji w tej dziedzinie może pomóc Ci zbudować silniejsze CV i zdobyć więcej możliwości zatrudnienia.

Wiele programów jest oferowanych online lub w kampusie. Kursy są prowadzone przez międzynarodowych wykładowców, którzy zostali uznani w dziedzinie psychologii sportu i wydajności. Student nauczy się teorii i badań, a także aplikacji w świecie rzeczywistym.

Różnorodne kursy są dostępne dla przyszłych studentów, w tym niezależne badania z zespołem sportowym college’u. Zapewnia to dogłębne doświadczenie obserwacyjne i może zapewnić cenny wgląd w zespoły sportowe.

Studenci są szkoleni, aby stać się etycznymi praktykami, a także kulturowo kompetentnymi. Program jest osadzony w teorii i daje studentom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez oceny i ćwiczenia. Program może być zakończony w krótkim czasie. Jest również zaprojektowany tak, aby pomóc uczniom w ich osobistym rozwoju.

Certyfikacja w psychologii sportu i wydajności jest dobrym sposobem na zwiększenie zatrudnienia. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, aby być skutecznym trenerem mentalnym, instruktorem fitness lub profesjonalistą w dziedzinie odnowy biologicznej.

Możesz również wybrać specjalizację w pewnym obszarze pola. Typowe kursy obejmują wprowadzenie do dziedziny, umiejętności psychiczne, przygotowanie i electives. Ponadto wymagane jest ukończenie studiów.

Program Certified Mental Performance Consultant (CMPC) jest certyfikatem dostarczanym przez Association of Applied Sport Psychology. Program jest otwarty dla doradców, pedagogów i psychologów. Wymagane jest przystąpienie do testu tematycznego i przedstawienie profesjonalnych referencji.

Podobne tematy