Badanie świata sportu sugeruje, że wartości kulturowe mogą odgrywać ważną rolę w osiągnięciach sportowców. Badając społeczny wpływ wartości kulturowych na sport, artykuł ten bada, jak podkultura może pomóc organizacji w tworzeniu kultury doskonałości. Poprzez dostosowanie podkultur, zespoły i organizacje mogą rozwijać kulturę odpowiedzialności i przywództwa.

Zespoły i organizacje kierowane przez przywództwo i odpowiedzialność

Koncepcja przywództwa zyskała w ostatnich latach sporo uwagi. Jednak w dużej mierze koncentrowała się ona na funkcjonalnych rolach poszczególnych graczy, a nie na zbiorowym przywództwie zespołu. Mając to na uwadze, pojawia się oczywiste pytanie: Jak się zabrać za kultywowanie takiego wyczynu? A konkretnie, jakie są najważniejsze elementy składające się na efektywną pracę zespołową? Odpowiedzi na te pytania są podstawą niniejszego przeglądu.

Pierwszy z nich jest najbardziej oczywisty. Znalezienie się wszystkich na tej samej stronie i podzielanie tych samych celów i zadań jest kluczowe dla osiągnięcia szczytowej wydajności. Drugim, i prawdopodobnie najważniejszym, jest rozwój przywództwa. Można to ułatwić poprzez środki formalne i nieformalne. Trzecim i być może bardziej nieuchwytnym elementem jest rozwój wspólnego poczucia celu. Najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest opracowanie spójnej wizji przyszłości. Najlepsze zespoły w grze to zrobiły.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zatrudnienie trenera wydajności zespołu, który jest również biegły we wspieraniu pracy zespołowej. Poza zajęciem się typowymi kwestiami, takimi jak komunikacja w zespole i przywództwo, ważne jest, aby pamiętać, że udany zespół sportowy to nie tylko talent. Należy również wziąć pod uwagę potrzeby psychologiczne każdego z członków oraz sposób, w jaki zespół będzie wchodził w interakcje ze światem zewnętrznym. Do najcenniejszych zasobów drużyny powinien należeć jej kapitał ludzki.

Wreszcie najważniejszym elementem dobrze prosperującego zespołu sportowego jest zdrowie jego członków. Można temu zaradzić poprzez zastosowanie zorientowanych na zespół programów zdrowotnych i odnowy biologicznej. Chociaż w badaniu nie badano rzeczywistego stanu zdrowia drużyny, wyniki sugerują, że zdrowa, zmotywowana i szczęśliwa grupa sportowców ma pozytywne korzyści zdrowotne dla całej organizacji.

Dostosowanie podkultury pomaga organizacjom sportowym wspierać kulturę doskonałości

Podkultura jest definiowana jako grupa ludzi, którzy dzielą wspólne zainteresowania, zestaw cech lub wartości. Najbardziej powszechne podkultury występują w sferze sportu, nauki i korporacyjnej dżungli. Dobrze dopasowana podkultura może być dobrodziejstwem dla przedsiębiorstwa. Dobrze dopasowana podkultura może pomóc wzmocnić podstawowe założenia organizacji na poziomie indywidualnym. Niro jest doskonałym przykładem tego, jak taka struktura organizacyjna może sprzyjać kulturze doskonałości.

Najlepszym sposobem na to jest poświęcenie czasu na zrozumienie unikalnych potrzeb i pragnień podkultury. Wspierając kulturę doskonałości, zarówno pracownicy, jak i klienci będą w stanie lepiej rozpoznać i pielęgnować to, co w nich najlepsze. Istnieje wiele sposobów na realizację tego zadania. Na przykład, grupa osób osiągających wysokie wyniki może mieć większe szanse na awans, jeśli zademonstruje więcej etykiety i lepsze zrozumienie wartości firmy.

Właściwości psychometryczne CQ sport

Kwestionariusz PMCSQ-2 (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 2) jest instrumentem psychometrycznym zaprojektowanym przez Dudę i jej uczniów. Służy do oceny postrzegania przez sportowców ich klimatu motywacyjnego tworzonego przez trenera i/lub postrzeganego. Wykorzystywany jest również do oceny lekkoatletyki i wyników sportowych. Niniejsze badanie jest wstępną analizą właściwości psychometrycznych PMCSQ-2, badającą związek między wartościami kulturowymi a wynikami sportowymi.

W badaniu oceniono właściwości psychometryczne kwestionariusza, na podstawie konwergencji, dyskryminacji i spójności wewnętrznej pozycji. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem 452 irańskich sportowców. Wyniki wskazały, że kwestionariusz ma odpowiednie właściwości psychometryczne dla populacji tej wielkości. Wykazał również wyższe indeksy dopasowania niż wersja papierowa kwestionariusza.

Średnia wariancja wyekstrahowana z kwestionariusza CQ sport była większa niż 0,5, co sugeruje zasadność konwergencyjną. Jednakże współczynnik korelacji heterotrakt-monotrakt (HTMT) był niższy niż 0,85. Wyniki te sugerują czteroczynnikową strukturę SSCSS. SSCSS jest ważnym i rzetelnym narzędziem pomiarowym.

Kwestionariusz ma format cyfrowy, który zapewnia dobre dopasowanie psychometryczne do próby internetowej. Ponadto, kwestionariusz oferuje odpowiednie dopasowanie dla kobiet i mężczyzn.

Kwestionariusz jest ważną miarą klimatu motywacyjnego sportowców. Jest odpowiedni do stosowania w cyfrowych formach oceny i może być stosowany do każdego sportu indywidualnego. Wyniki są pomocne w edukacji trenerów w zakresie tworzenia i utrzymywania klimatu motywacyjnego. Badanie jest ważnym krokiem w rozwoju inteligencji kulturowej w sporcie. Badanie stanowi pierwszą próbę oceny tego psychologicznego konstruktu w sporcie. Wyniki sugerują, że przyszłe badania mogłyby zbadać ten konstrukt w odniesieniu do innych konstruktów psychologicznych.

Wyniki tego badania pokazują, że istnieje znaczna ilość niezmienników wśród różnych populacji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ różne kultury często odgrywają kluczową rolę w nadużywaniu praw człowieka. Dlatego dla praktyki zawodowej ważne jest posiadanie zwalidowanych instrumentów psychometrycznych. Istotna jest również ocena międzykulturowych programów szkoleniowych. Inwariancja jest krytycznym aspektem właściwości psychometrycznych instrumentu psychometrycznego.

Społeczny wpływ wartości kulturowych na sport

Sport ma silny związek ze społeczeństwem. Podczas gdy sport może wzmacniać życie społeczne, może mieć również negatywny wpływ na społeczność. Ponadto, sport może być wykorzystywany do celów politycznych.

Obecność afroamerykańskich sportowców w sporcie miała różne konsekwencje społeczne. Na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku palestyńscy terroryści wtargnęli do siedziby izraelskiej drużyny w Monachium. W wyniku nieudanej próby ratunkowej niemieckiej policji zginęło dziewięciu zakładników.

Sport od początku był obciążony politycznie. W USA sport zawsze był źródłem aktywizmu społecznego w czarnych społecznościach. Wielu młodych ludzi patrzy na gwiazdy sportu jako na wzory do naśladowania. Mogą one służyć jako reprezentacja tego, jak być dobrym człowiekiem. Mogą pomóc przełamać stereotypy i promować równość.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął kroki w celu promowania przesłania tolerancji w sporcie. Zjednoczone Emiraty Arabskie również dostrzegły znaczenie spójności społecznej dla dobrobytu społeczeństwa. Wprowadziły one Wizję 2021, w której zobaczymy więcej medali olimpijskich i paraolimpijskich.

Sport jest ważną częścią programu edukacyjnego i może uczyć ważnych umiejętności życiowych. Pomagają również zmniejszyć wskaźniki przestępczości i zwiększyć uczestnictwo. Należy jednak pamiętać, że są one również źle wykorzystywane. Na przykład niektórzy gracze przyjmują łapówki, aby popełnić profesjonalne faule.

Jak każde nadużycie praw człowieka, nadużycia w kulturze i sporcie mogą być związane z presją komercyjną i globalizacją przemysłu sportowego. Okazuje się nawet, że niektórzy sportowcy są zaangażowani w promowanie łamania praw człowieka.

Związek między sportem a społeczeństwem był gorącym tematem badań. W 1966 roku grupa socjologów z całego świata utworzyła komitet, którego celem było zbadanie społecznego wpływu sportu. Grupa założyła czasopismo, które miało zająć się badaniem tego zagadnienia. Badania komisji skupiły się na czterech głównych rodzajach wpływu społecznego.

Społeczny wpływ sportu na społeczność to złożone zagadnienie. Najbardziej przekonujące dowody to zmniejszenie przestępczości i poprawa wyników zdrowotnych. Do najistotniejszych wyzwań należy nadużywanie sportu przez grupy nacjonalistyczne.

Podobne tematy