W dzisiejszych czasach piłka ręczna stała się jednym z najpopularniejszych sportów zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Polsce jest to jedna z najważniejszych dyscyplin sportowych, co można zobaczyć na przykładzie naszych sukcesów na arenie międzynarodowej. Gra w piłkę ręczną nie tylko wpływa korzystnie na nasze zdrowie, ale również rozwija naszą zwinność, refleks oraz umiejętności taktyczne i techniczne.

Jednakże, gra w piłkę ręczną wymaga przestrzegania określonych zasad, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom rozgrywki. W tym artykule omówimy czego nie wolno robić podczas gry w piłkę ręczną, aby uniknąć kontuzji i złamań zasad fair play.

1. Niebezpieczne zagrania

Podczas gry w piłkę ręczną nie wolno wykonywać zagrywek, które mogą zagrażać zdrowiu przeciwnika. W szczególności, niebezpieczne są zagrania takie jak:

 • Rzuty karne wykonywane na wysokości głowy przeciwnika
 • Rzuty wykonane z dużą siłą, które mogą spowodować urazy w obrębie twarzy
 • Wykonywanie faulu poprzez uderzenie przeciwnika w twarz lub na innej części ciała, co jest nie tylko niebezpieczne, ale również nie fair play

2. Granie brudnymi trikami

Podczas gry w piłkę ręczną, nie wolno stosować brudnych trików w celu osiągnięcia przewagi nad przeciwnikiem. Są to takie zachowania jak:

 • Uderzanie przeciwnika w twarz lub inne części ciała
 • Chwytanie przeciwnika za koszulkę, spodenki lub inne części ubrania
 • Używanie nielegalnych przedmiotów, takich jak klej do rąk, w celu uzyskania lepszej przyczepności piłki

3. Nieprzestrzeganie zasad fair play

Podczas gry w piłkę ręczną należy przestrzegać zasad fair play, które mają na celu zapewnienie uczciwej rozgrywki dla obu drużyn. Nie fair play są takie zachowania jak:

 • Używanie wulgarnych słów w stosunku do przeciwnika lub sędziego
 • Utrzymywanie fizycznego kontaktu z przeciwnikiem po zakończeniu akcji

4. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Podczas gry w piłkę ręczną należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć kontuzji i urazów. Niebezpieczne zachowania podczas gry to:

 • Gra bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak ochraniacze, kaski lub ochraniacze na zęby
 • Zbyt agresywne wchodzenie w kontakt z przeciwnikiem, co zwiększa ryzyko kontuzji
 • Nieprzestrzeganie zasad dotyczących wykonywania rzutów karne, co zwiększa ryzyko uderzenia w przeciwnika lub otrzymania ciosu w twarz

5. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących zmian zawodników

Podczas gry w piłkę ręczną należy przestrzegać zasad dotyczących zmian zawodników, aby uniknąć nieporozumień i dezorganizacji w drużynie. Nieprzestrzeganie tych zasad to:

 • Wykonywanie zmian w niewłaściwy sposób, na przykład w trakcie akcji lub bez zgody sędziego
 • Wykonywanie zmian w sposób niezgodny z regulaminem, na przykład przekroczenie limitu czasu lub wykonywanie zmian w nieodpowiednim miejscu na boisku

FAQ

Jakie zagrania są uznawane za niebezpieczne podczas gry w piłkę ręczną?

Niebezpieczne zagrania to te, które zagrażają zdrowiu przeciwnika, takie jak uderzenia w twarz, głowę lub inne części ciała, lub rzuty wykonane z dużą siłą, które mogą spowodować urazy w obrębie twarzy.

Czy klej do rąk jest legalny podczas gry w piłkę ręczną?

Używanie kleju do rąk jest zabronione podczas gry w piłkę ręczną, ponieważ daje to zawodnikom nieuczciwą przewagę i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników gry.

Czy wystarczy nosić ochraniacz na zęby podczas gry w piłkę ręczną?

Podczas gry w piłkę ręczną należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, takie jak ochraniacze, kaski lub ochraniacze na zęby, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Noszenie jedynie ochraniacza na zęby nie jest wystarczające, ponieważ piłka ręczna jest dynamiczną i kontaktową grą, w której istnieje ryzyko urazów innych części ciała.

Czy brudne triki są często stosowane podczas gry w piłkę ręczną?

Stosowanie brudnych trików podczas gry w piłkę ręczną jest rzadkie i jest potępiane przez sędziów oraz zawodników. Sport ten stawia na pierwszym miejscu fair play i uczciwość, dlatego większość zawodników przestrzega tych zasad.

Jakie są konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad podczas gry w piłkę ręczną?

Nieprzestrzeganie zasad podczas gry w piłkę ręczną może skutkować karą w postaci faulu, a w przypadku powtarzających się naruszeń, zawodnik może otrzymać kartkę lub zostać wykluczony z gry. Ponadto, nieuczciwe i niebezpieczne zachowania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla przeciwnika lub dla samego zawodnika.

Gra w piłkę ręczną jest jednym z najpopularniejszych sportów, który cieszy się dużą popularnością zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Podczas gry należy przestrzegać określonych zasad, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom rozgrywki oraz zachowanie fair play i uczciwości. Niebezpieczne zagrania, brudne triki, nieprzestrzeganie zasad fair play i bezpieczeństwa oraz nieprzestrzeganie zasad dotyczących zmian zawodników to zachowania, które są zabronione i mogą skutkować karą. Warto pamiętać, że gra w piłkę ręczną powinna być przede wszystkim fair play i bezpieczna dla wszystkich uczestników.

Podobne tematy