Jeśli jesteś zainteresowany promocją piłki ręcznej w swojej okolicy, istnieje wiele strategii, które możesz wykorzystać, aby zacząć. Należą do nich: public relations, reklama, relacje z mediami i sponsoring oraz zbieranie funduszy. Powinieneś również pomyśleć o względach etycznych i szkoleniach w zakresie zapobiegania urazom.

Etyczna aprobata szkolenia w zakresie zapobiegania urazom

Przeprowadzono badanie mające na celu określenie etycznej aprobaty szkolenia w zakresie zapobiegania urazom w piłce ręcznej. Kontuzje spowodowane trwałym urazem mogą być poważnym problemem, zwłaszcza dla młodych sportowców. Takie urazy mogą powodować szkody fizyczne i cierpienie psychiczne.

Zespół ekspertów opracuje szkolenie z zakresu zapobiegania urazom. Będą oni rekrutowani na podstawie ich wiedzy o piłce ręcznej, rozwoju młodzieży i sieci zawodowych. Ponadto, program zostanie oceniony pod kątem skuteczności. Model będzie wdrażany co najmniej dwa razy w tygodniu przez jeden sezon gry w piłkę ręczną.

Wykazano, że program ćwiczeń o nazwie IPEP (Injury Prevention Exercise Programme) zmniejsza ogólne obciążenie urazami. Został on zaprojektowany w celu zapobiegania urazom kolan, barków i kończyn dolnych. Program składa się z czterech ćwiczeń, które mogą być wykonywane w różnej długości. Najważniejszym wyzwaniem przy tego typu programie jest znalezienie równowagi pomiędzy ćwiczeniami zespołowymi i zawodniczymi.

Program pilotażowy I-PROTECT GO został opracowany we współpracy z ekspertami piłki ręcznej i naukowcami. Program zawierał ćwiczenia fizyczne i psychologiczne, a także ćwiczenia do treningu na siłowni. Program został opracowany tak, aby był odpowiedni dla społeczności piłki ręcznej.

W badaniu zebrano dane dotyczące czasu treningu, czasu meczu i liczby urazów. Zostało ono zatwierdzone przez Regionalną Komisję ds. Przeglądu Etycznego w Sztokholmie, Szwecja. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską.

Do najbardziej rozpowszechnionych urazów w piłce ręcznej należą bark i kolano. Program składał się ze zorganizowanej rozgrzewki. Poprawił on kontrolę nerwowo-mięśniową, zwiększył technikę biegu oraz zmniejszył ryzyko wystąpienia problemów z kolanem i barkiem. Zmodyfikowany test równowagi Star Excursion został wykorzystany do wykrycia zawodników o podwyższonym ryzyku kontuzji.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy interwencyjne i kontrolne. W badaniu wzięła udział losowo przydzielona grupa 1837 zawodników młodzieżowych w wieku 15-17 lat. W grupie interwencyjnej, plan treningowy składający się z trzech zestawów po piętnaście do trzydziestu sekund każdego ćwiczenia był wykonywany trzy razy w tygodniu. W grupie kontrolnej kontynuowano zwykły plan treningowy. Analizy Intention-to-treat przeprowadzono przy użyciu modeli regresji Coxa. Wyniki wykazały, że grupa interwencyjna miała znacznie mniej problemów z kolanami i ramionami niż grupa kontrolna.

Okresy rozpowszechnienia piłki ręcznej w Szwecji

Przerwy w grze drużyny w piłce ręcznej są stosunkowo niedawnym dodatkiem do sportu. Jednakże, piłka ręczna jest szybszą grą z mniejszą ilością przerw niż koszykówka. W związku z tym, przerwy muszą być wykorzystywane efektywnie. Aby to osiągnąć, trener musi zrozumieć naturę time-outów i sposób ich wykorzystania.

Wykorzystanie time-outów w piłce ręcznej nie jest dobrze udokumentowane w literaturze. Wynika to z faktu, że większość badań koncentrowała się na innych sportach. Niniejsze opracowanie jest zatem pierwszym krokiem do systematycznej analizy skuteczności time-outów zespołowych w piłce ręcznej.

Badanie opiera się na wywiadach i analizie statystycznej timeoutów drużynowych w Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2014. W procesie tym postawiono i przetestowano hipotezy. W pracy zbadano również perspektywy trenerów na temat timeoutów drużynowych w piłce ręcznej.

W szczególności, badanie skupiło się na czynnikach, które przyczyniają się do powstawania urazów. Obejmowały one czynniki związane z jakością przeciwnika, czasem trwania gry i miejscem rozgrywania meczu. Autorzy argumentowali, że czynniki te należy włączyć do szkoleń z zakresu zapobiegania urazom w piłce ręcznej.

W szczególności, timeout drużyny może być skutecznym narzędziem do spowolnienia gry i zabezpieczenia bramki. Ponadto, może być również wykorzystany do odpoczynku zawodników.

Badanie wykazało również, że drużyny korzystające z timeoutu miały 1,4 razy większe prawdopodobieństwo zdobycia bramki podczas ataku na czas. Wyniki te wskazują, że timeouty są bardziej efektywne, gdy są stosowane pod koniec meczu, gdy na boisku znajduje się pełna drużyna. Ponadto, więcej timeoutów było wykorzystywanych podczas drugiej połowy meczów niż pierwszej.

Autor sugeruje, że przyszłe badania powinny uwzględniać zmienne kontekstowe, takie jak jakość opozycji, czas trwania meczów oraz miejsce rozgrywania meczu. Te czynniki mogą mieć negatywny wpływ na timeouty drużynowe w piłce ręcznej. Mogą one bowiem powodować podejmowanie przez drużyny błędnych decyzji.

Ostatecznie, to badanie podkreśla potrzebę dalszych badań nad timeoutami zespołowymi w piłce ręcznej. Dobrym punktem wyjścia jest program pilotażowy I-PROTECT GO. Program ten był współtworzony przez badaczy i ekspertów piłki ręcznej. Składał się z ćwiczeń, które mają być wykonywane przez zawodników młodzieżowych w kontekście gry w piłkę ręczną.

Wpływ projektu na lokalne systemy zaopatrzenia sportowego i spojrzenie na międzynarodowe praktyki

Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH) przy Harvard Medical School w Bostonie zlecił badanie, aby sprawdzić, co do licha jest w stanie zepsuć najseksowniejszy sport na świecie. Powstałe badanie jest najbardziej dokładnym i wyczerpującym badaniem gry tego kalibru. Jest to wynik multidyscyplinarnych badań i rozwoju, mających na celu identyfikację i kwantyfikację najważniejszych zmiennych w wybranej przez nas grze sportowej. Posiadanie solidnej bazy danych jest pierwszym krokiem do ustanowienia punktu odniesienia dla doskonałości. Wyniki są wykorzystywane do poprawy gry i otaczającej ją społeczności. Wynikające z nich metryki pozwolą na zbudowanie kolejnego rozdziału naszej opowieści na solidnych podstawach.

Badanie NIMH jest ulem badań. Na początek, NIMH zebrał zespół doświadczonych badaczy, aby zbadać rekwizyty. Obejmują one fizykoterapeutów, siły i kondycji trenerów, dietetyków, psychologów i fizjologów. Powstała w ten sposób interdyscyplinarna grupa jest bardziej niż zdolna do stworzenia programu badawczego, który jest nie tylko istotny dla szerszej społeczności Bostonu, ale jest wysoce skalowalny dla całego regionu. Powstały zespół badawczy przeprowadził już wiele eksperymentów i będzie je kontynuował w nadchodzących latach. Jest to niezwykle obiecujące i wartościowe przedsięwzięcie, którego nie należy bagatelizować. Jest to dobrze finansowana inicjatywa, która przyniesie korzyści szerszej społeczności na długie lata. Jej wpływ już zaczyna się przejawiać w lokalnych i regionalnych systemach zaopatrzenia w sport i tak ważnym sporcie do wyboru. Jak wszyscy wiemy, sprawność fizyczna i dobre samopoczucie są niezbędne dla zdrowej i tętniącej życiem społeczności.

Wyniki

W celu poprawy wiedzy na temat treningu zapobiegającego urazom u młodzieżowych piłkarzy ręcznych, grupa badaczy i ekspertów piłki ręcznej wspólnie opracowała prototyp nowego programu ćwiczeń. Program był pilotowany przez użytkowników końcowych i badaczy. Skupiał się na aspektach psychologicznych i fizycznych i został zintegrowany z programem szkolenia umiejętności gry w piłkę ręczną. Ten proces współtworzenia umożliwił stworzenie unikalnego podejścia, które miało zastosowanie w kontekście uczestników.

Zespół badawczy rozpoczął od opracowania ćwiczeń, które dotyczyły fizycznych wymagań piłki ręcznej. Zaprojektowano cztery ćwiczenia, każde o dwóch lub trzech poziomach trudności. Obejmowały one ćwiczenia siły rdzenia i nóg, techniki ruchu kończyn górnych i dolnych oraz serię ruchów o wysokiej intensywności.

Ćwiczenia uwzględniały zasady psychologiczne, takie jak koncentracja na zadaniu i świadomość ciała. Ponadto, zwiększały motywację poprzez teorię autodeterminacji. Poprawiły również wydajność poprzez rywalizację i współpracę.

W programie pilotażowym I-PROTECT GO, te specyficzne dla piłki ręcznej ćwiczenia były stosowane w połączeniu z programem treningu umiejętności. Sesja treningowa składała się z dwóch do trzech 75-minutowych sesji aktywności fizycznej, po których następował półgodzinny okres odpoczynku. Interwencja została zaprojektowana przez badaczy i dostarczona przez użytkowników końcowych.

Wyniki programu pilotażowego I-PROTECT GO pokazują, że ćwiczenia specyficzne dla piłki ręcznej są znaczące i praktyczne. Są one ukierunkowane na mięśnie kończyn dolnych, w tym nóg, i uwzględniają czynniki psychologiczne, takie jak koncentracja na zadaniu i konkurencyjność. Takie podejście może potencjalnie zwiększyć wydajność, zmniejszyć liczbę urazów i promować zdrowe zachowania.

Podczas cyklicznego rozwoju projektu I-PROTECT GO, zespół badawczy dostosował ćwiczenia w oparciu o informacje zwrotne od trenerów. Zachęcali również do przekazywania informacji zwrotnych przez uczestników. Pomimo pozytywnych wyników, potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć efekty programu.

Interdyscyplinarny zespół badawczy przeprowadził fazę przemyśleń, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat programu. Przeprowadzono ją poprzez przedstawienie podsumowania badania I-PROTECT. Wyniki pokazały, że program stanowił cenny wkład w rozwój praktyków sportu i nauki o sporcie. Możliwe było również wprowadzenie dalszych usprawnień.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń wpłynęła pozytywnie na rozwój praktyków sportowych. Ważne jest, aby kontynuować tę pracę poprzez przeniesienie czynników specyficznych dla sportu na treningi z zakresu profilaktyki urazów.

Podobne tematy